Raunes Fiskefarm og AF Decom

Raunes Fiskefarm (RF) var godt etablert på kommunens industriområde på Raunes før AF Decom kom til bygda. Kommunen ønsket industri på Raunes og AF Decom ønsket å etablere seg på Raunes. Problemet var at RF allerede var etablert midt i veien for AF Decom.

Miljøalibiet

Kommunen og AF Decom ville derfor at RF skulle flytte på seg. AF Decom hevdet at de skulle etablere et anlegg helt uten forurensning. Dette fortalte de ikke bare til RF men til de lokale media også. I Haugesunds Avis 5.10.2004 lover AF Decom: Ikke en dråpe forurensning i Vatsfjorden og 30 faste arbeidsplasser i 30 år.

AF Decom ønsket at RF skulle flyttet til nabotomta. RF skulle være AF Decoms miljøalibi som de sa til pressen. RF aksepterte til slutt og flytte til nabotomta slik både AF Decom og kommunen ønsket. Det viste seg i ettertid at AF Decom og Vindafjord kommune hadde avtalt hvor RF skulle lokaliseres lenge før RF en gang ble kontaktet. Det er i ettertid klart at RF var altfor naive når de trodde på AF Decoms forsikringer.

Da tingene etterhvert gikk galt nektet AF Decom å betale for skader RF ble påført av AF Decom, dette førte til rettsak, så kort som mulig fortalt:

  1. Rettsak etter naboloven om skadeverk mot RF og kompensasjon for RF for å flytte fra Raunes til ny lokasjon. (Begge parter så etter hvert behovet for at RF flyttet, i en periode var de også enige om at AF Decom skulle bekoste dette. Når kostnadene ved flyttingen ble klarlagt sa AF Decom nei.)
  2. Rettsak mot ConocoPhillips (CoP) pga. overtredelse av forurensningsloven.

Den første rettsaken vant RF i tingretten på begge punkter og ble tilkjent 40mill i erstatning, i lagmannsretten fikk RF fortsatt medhold for skadeverket ca. 5mill, men tapte flyttesaken. Det ble en katastrofe for RF, da begge parters saksomkostninger, kostnader for ekspertise og undersøkelser måtte betales av RF. Disse var mye høyere enn erstatningen RF fikk for skadeverket. Lagmannsretten konkluderte blant annet med: «Oppsummert anføres det at en fornuftig person i 2003-2004 ville sett at anlegget ville bli som det har blitt.» Moralen må derfor bli, at er en oppegående og fornuftig må en aldri tro på det AF Decom sier. Det har RF bittert fått erfare mange ganger. Når det gjelder forurensning konkluderte retten med: «Det foregår heller ikke utslipp eller annen forurensning som objektivt sett representerer en risiko for fiskehelsen»

Den andre rettsaken var mot CoP som var AF Decoms oppdragsgiver. Men da ble problemstillingen snudd opp ned. Da mente CoP og AF Decom at RF burde ha saksøkt dem tidligere, og at saken var foreldet. Det var opplagt at det hadde vært forurensning tidligere, dette ble den gang forklart som engangstilfeller pga. uhell og som pga. tiltak aldri ville skje igjen. Nå hevdet de at det hadde skjedd forurensning fra basen lenge før 2009, og at forurensning var forurensning. Enten det var steinstøv i sjøen, kvikksølv, PCB eller andre gifter, eller om forurensningen var engangsforeteelser eller skjedde kontinuerlig. Forurensning var forurensning. I retten ble oppsummering av utslippene fra AF Decom i Jakob Hatteland sin artikkel i Teknisk Ukeblad 26.3.2013 brukt av CoP som dokumentasjon på at det hadde vært forurensning før 2009. Dette er selvsagt helt korrekt.
Kravet var foreldet. CoP ble frifunnet.

RF fikk heller ikke medhold i kravet om at det burde vært sakkyndige meddommere i sakene, selv om RF var villig til å betale kostnadene ved dette.